Cennik

Ceny w PLN

STOMATOLOGIA DZIECICA

1

Wizyta adaptacyjna

50

2

Wypenienie zba mlecznego (kolorowe)

80-100

3

Lakierowanie zbw mlecznych

60-80

4

Lakowanie bruzd (1 zb)

50

5

Impregnacja (za kad wizyt)

80-90

6

Opatrunek tymczasowy

50

7

Zatrucie zba + opatrunek + znieczulenie

100

8

Amputacja mortalna

50

9

Wypenienie zba staego

100-120

10

Znieczulenie

30

11

Ekstrakcja zba mlecznego niezresorbowanego + znieczulenie

100

12

Ekstrakcja zba mlecznego zresorbowanego + znieczulenie

80

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

1

Badanie wstpne ? przegld jamy ustnej kamer wewntrzustn

Pacjenci naszych gabinetw

0

Pacjenci pierwszorazowi

50

2

Konsultacja

50-100

3

Znieczulenie

30-50

4

Opatrunek

50-70

5

Dodatkowy podkad przy prchnicy gbokiej

30

6

Leczenie prchnicy pocztkowej(fluor) za jeden zb

50

7

Wypenienie czasowe

50

8

Wypenienie glassjonomerowe

80-100

9

Wypenienie kompozytowe (na 1 powierzchni)

100-150

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

1

Licowanie przebarwionego zba kompozytem

150-200

2

Odbudowa lub nadbudowa zba

200-300

3

Wybielanie profesjonalne w gabinecie (amerykaski system Beyond)

1000

Dodatkowe wybielanie (dwa tygodnie po pierwszym zabiegu) w przypadkach trudnych

400

4

Wybielanie zba metod wewntrzkomorow (1 wizyta)

100

ENDODONCJA

1

Extirpacja miazgi i wypenienie kanau

80

2

Leczenie zgorzeli (za jedn wizyt)

100

ZABIEGI WYSOKO SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU ENDODONCJI

4

Opracowanie silnie zakrzywionego kanau

100

5

Rewizja kanau (powtrne leczenie wypenionego kanau)

100

6

Usunicie zamanego narzdzia lub starego wkadu z kanau (zalenie od stopnia trudnoci zabiegu)

100-500

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

1

Ekstrakcja zba + znieczulenie

100-200

2

Dutowanie zba + znieczulenie

200-300

3

Operacyjne usunicie zba lub korzenia + znieczulenie

300-400

4

Drobne zabiegi chirurgiczne (nacicie ropnia, pukanie jamy ropnia, wymiana sczka itp.)

70-90

5

Znieczulenie do innych zabiegw

30-50

6

Leczenie ?suchego zbodou? (za 1 wizyt)

30-50

PROTETYKA, IMPLANTOPROTETYKA

UZUPENIENIA PROTETYCZNE STAE

1

Korona lana metalowa

500

2

Korona lana licowana porcelanowa

800

3

Wkad koronowo-korzeniowy lany

250-350

4

Wkad koronowo-korzeniowy standardowy

150-200

5

Odbudowa zrbu zba na wkadzie standardowym

150-250

UZUPENIENIA PROTETYCZNE RUCHOME

6

Proteza akrylowa cakowita ? bezzbie (gra lub d)

900-1000

7

Proteza akrylowa cakowita ? bezzbie (gra i d)

1800

8

Proteza akrylowa cakowita z przezroczystym podniebieniem

1000-1100

9

Proteza akrylowa cakowita z siatk wzmacniajc

1300

10

Proteza akrylowa czciowa

800

11

Proteza szkieletowa

1800

12

Protezy bezklamrowe z zatrzaskami i zamkami (koszt do uzgodnienia z lekarzem)

-

NAPRAWY PROTEZ

13

Sklejenie

80-100

14

Dostawienie zba

80

15

Dostawienie klamry

80

INNE

16

Zdjcie mostu

100-200

IMPLANTOPROTETYKA

Koszt do uzgodnienia z lekarzem

PROFILAKTYKA

1

Badanie kontrolne (kamera wewntrzustna)

Pacjenci naszych gabinetw

0

Pacjenci pierwszorazowi

50

2

Usunicie kamienia nazbnego (szczka i uchwa)

150-200

3

Piaskowanie zbw (szczka i uchwa)

50-70

4

Lakierowanie zbw (pokrycie lakierem z fluorem)

100

5

Lakowanie bruzd (1 zb)

40-50

6

Znoszenie nadwraliwoci szyjek zbowych (1 zb)

20-60

7

Instrukta higieny jamy ustnej

50

RADIOLOGIA, RADIOWIZJOGRAFIA

1

Zdjcie zbowe

30

INNE

1

Recepta

50